Kapadokya AMATEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. İbrahim KARAKAYA’nın Bilimsel Çalışması Uluslararası Saygın Bir Dergide Yayınlandı

Alkol ve Madde Bağımlılığı tedavisi alanında Türkiye’deki öncü kuruluşlardan birisi olan Kapadokya AMATEM’de özellikle bağımlılık alanında olmak üzere bilimsel çalışmalar da yürütülmektedir. Kapadokya AMATEM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. İbrahim Karakaya’nın içinde yer aldığı bilimsel çalışma dünyanın en saygın dergilerinden birisi tarafından yayınlandı. Madde bağımlılığı olan hastaların Türkiye’deki tedavi süreçlerine dair izledikleri yolların ayrıntılı incelendiği çalışmanın içinde Uzm. Dr. Karakaya ile birlikte, Bağımlılık alanında Türkiye’nin en önemli araştırmacıları da yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Moodist Hastanesi’den Prof Dr. Kültegin Ögel, İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Rabia Bilici ve Sağlık Bakanlığı’nda Sosyal Çalışmacı Gamze Sancaklı’nın yer aldığı çalışma Türkiye’nin farklı 6 AMATEM’inde yürütüldü. Çalışmada 235 alkol ya da madde bağımlılığı tedavisi için başvuran hasta ile görüşüldü ve tedavi için hangi yolları kullandıkları araştırıldı. Türkiye’de alanında yapılan ilk araştırma olma özelliğini taşıyan çalışma; bağımlılık alanında önemli uluslararası akademik dergiler arasında sayılan ‘JOURNAL OF ETHNICITY IN SUBSTANCE ABUSE’ dergisinde yayınlandı.

Çalışmayı ayrıntılı incelemek için bu bağlantıya tıklayın.