Alkol ve Madde Bağımlılığında ‘AMATEM Desteği’ nedir?

Alkol ve Madde Bağımlılığında ‘AMATEM Desteği’ nedir?

Alkol ve madde bağımlılığı kişiye biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden önemli ölçüde zararları olan ruhsal bir hastalıktır. Alkol madde bağımlılığı olan bireylerde birçok fiziksel sağlık sorununun yanında; depresyon, kaygı, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği, kendine zarar verme davranışları gibi önemli ruhsal sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar kişinin sosyal ilişkilerini, aile ilişkilerini ve çalışma hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Alkol madde bağımlılığı olan kişinin tüm bu sorunlarla tek başına mücadele etmesinin oldukça zor olduğu bilinmektedir. Bu nedenle alkol madde bağımlılığı olan kişilerin bu alanda uzmanlaşmış bir kurumdan (AMATEM) destek alması tedavi başarısı açısından önemlidir. AMATEM’lerde Psikiyatri Uzmanları, bağımlılık alanında uzman Klinik Psikologlar, Bağımlılık Hemşireleri ve Sağlık Personelleri bulunmaktadır. AMATEM’lerdeki tüm bu çalışanlar ekip ruhu ile çalışmakta, bağımlılık nedeniyle başvuran hastanın hem bağımlılıktan kurtulması için gerekli tedaviyi yürütmekte, hem de bağımlılığının tekrar etmemesi için gerekli önleyici eğitimleri vermektedir.